Valberedningen

Föreningens valberedning arbetar med att ta fram förslag till personer för följande uppdrag till den ordinarie föreningsstämman:

  • Styrelseledamöter
  • Styrelsesuppleant(er)
  • Revisor
  • Revisorsuppleant(er)
  • Valberedning

Valberedning

 

Det är sedan föreningens medlemmar som slutligen väljer styrelse, revisor och valberedning på stämman.

Det kan också bli aktuellt med andra uppdrag där valberedningen kan lägga fram förslag på lämpliga personer.

Hör gärna av dig till valberedningen så fort som möjligt om du är intresserad av någon förtroendepost eller annat uppdrag i föreningen, antingen vid nästa föreningsstämma eller i framtiden. Ju mer information valberedningen får desto bättre kan de utföra sitt uppdrag!