Valberedningen

Styrelsen i BRF Runby-Ingrid väljs av föreningens medlemmar, vanligen på den ordinarie föreningsstämman som hålls under det första halvåret varje år.

Kandidera till styrelsen

Om du har intresse av att kandidera till valet av styrelse på föreningsstämman, eller om du vill rekommendera någon annan, anmäl gärna detta till föreningens valberedning.
En styrelseledamot behöver inte vara medlem i föreningen eller bo i huset, även om det ofta brukar vara så.

Är styrelsearbetet något för mig?

Det är det säkert! Föreningen vinner på att ha en styrelse med personer i olika åldrar, med olika kunskaper och med olika bakgrund. Det kan också vara bra att någon eller några i styrelsen kommer in nya varje år, med nya infallsvinklar till det som styrelsen arbetar med för tillfället.

Om du har lite mer tid över kanske du kan ta på dig någon specifik ansvarsuppgift (ordförande, sekreterare, kassör, driftansvar osv). Det kanske låter avancerat, men styrelsen samarbetar och hjälps åt kring alla frågor, och föreningen anlitar ett flertal kompetenta externa partners så att arbetet blir möjligt att klara av.

Om du inte har så mycket tid kan du vara ledamot eller suppleant i styrelsen utan att ha ett specifikt ansvarsområde. Då är det viktigt att du regelbundet kan ta dig tid att vara med på styrelsemöten för att hålla dig a jour med vad som händer och fatta bra beslut.
Som suppleant har du inget direkt juridiskt ansvar, utan fungerar som ersättare i det fall inte tillräckligt många ledamöter (minst hälften krävs för att kunna fatta beslut) kan komma på ett styrelsemöte. I så fall är du juridiskt ansvarig för de beslut du är med och fattar på just det styrelsemötet. I många föreningar kallas suppleanterna när man vet att det inte blir tillräckligt många ledamöter, men på stämman 2015 beslutades det att suppleanterna i vår förening kallas till samtliga styrelsemöten för att kunna hänga med i vad som händer.

Om du är nyfiken på hur styrelsearbetet går till är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.
Även om du inte känner för att sitta med i styrelsen kanske det finns något annat du kan hjälpa till med. Tveka inte att höra av dig om du vill bidra till föreningen!

Valberedningen består idag av Ibrahim Qazzaz och Bert Mellberg. Beredningen arbetar med att ta fram förslag till personer för följande uppdrag till den ordinarie föreningsstämman:

  • Styrelseledamöter
  • Styrelsesuppleant(er)
  • Revisor
  • Revisorsuppleant(er)
  • Valberedning

Valberedning

Det är sedan föreningens medlemmar som slutligen väljer styrelse, revisor och valberedning på stämman.

Det kan också bli aktuellt med andra uppdrag där valberedningen kan lägga fram förslag på lämpliga personer.

Hör gärna av dig till valberedningen så fort som möjligt om du är intresserad av någon förtroendepost eller annat uppdrag i föreningen, antingen vid nästa föreningsstämma eller i framtiden. Ju mer information valberedningen får desto bättre kan de utföra sitt uppdrag!

Kontakt: valberedningen@runbyingrid.se