Parkering och garage

rosor_parkering-667

Föreningen har 40 bilplatser varav 31 utomhusplatser och 9 garage

Dessa bilplatser förmedlas via köer, en kö för utomhusplatser och en kö för garage.

Anmälan sker till föreningens avgiftsförvaltare SBC, på något av följande sätt:

Telefon
0771-722 722
eller

Regler för parkeringskö och garagekö

  • Endast bostadsrättsinnehavare som tillträtt sin lägenhet eller hyresgäster i fastigheten kan stå i bilplatsköerna. För nya bostadsrättsinnehavare som anmäler
    intresse för att stå i bilplatsköerna räknas kötid från den dag lägenheten tillträds.
  • Varje hushåll får ha högst 1 bilplats. Om hushållet har en utomhusplats kan man stå i garagekön och vice versa.
    Om hushållet tackar ja till en plats i garagekön sägs kontraktet för utomhusplatsen upp i samband med att kontrakt för garaget skrivs, och vice versa.
    Undantag från denna regel kan beslutas av styrelsen.
  • Om hushållet tackar nej till ett erbjudande om bilplats från någon av köerna ställs hushållet sist i kön.
  • Vid överlåtelse eller uppsägan av lägenheten sägs eventuella kontrakt för p-platser och garage upp och platsen tillfaller respektive kö.