Parkering och garage

rosor_parkering-667

Att ladda elfordon i garage är strikt förbjudet!

Om du bryter mot detta förbud och en brand uppstår på grund av laddningen, kommer du att hållas ansvarig för alla skador på fastigheten som en följd av händelsen.

Föreningen har 40 bilplatser varav 31 utomhusplatser och 9 garage

Dessa bilplatser förmedlas via köer, en kö för utomhusplatser och en kö för garage.

Anmälan sker till föreningens avgiftsförvaltare SBC, på något av följande sätt:

Telefon
0771-722 722
eller

Regler för parkeringskö och garagekö

  • Endast bostadsrättsinnehavare som tillträtt sin lägenhet eller hyresgäster i fastigheten kan stå i bilplatsköerna. För nya bostadsrättsinnehavare som anmäler
    intresse för att stå i bilplatsköerna räknas kötid från den dag lägenheten tillträds.
  • Varje hushåll får ha högst 1 bilplats. Om hushållet har en utomhusplats kan man stå i garagekön och vice versa.
    Om hushållet tackar ja till en plats i garagekön sägs kontraktet för utomhusplatsen upp i samband med att kontrakt för garaget skrivs, och vice versa.
    Undantag från denna regel kan beslutas av styrelsen.
  • Om hushållet tackar nej till ett erbjudande om bilplats från någon av köerna ställs hushållet sist i kön.
  • Vid överlåtelse eller uppsägan av lägenheten sägs eventuella kontrakt för p-platser och garage upp och platsen tillfaller respektive kö.