Inre fond

De boende som förvärvat sin lägenhet vid tillträdesdagen för ombildningen, d.v.s senast den 28/11 2014, har en inre reparationsfond om 30000 kronor.

Generell information

 • Pengarna i den inre fonden kan användas för inköp som gjorts efter tillträdesdagen 28/11 2014
 • Outnyttjat belopp i fonden följer vid en försäljning med till nästa bostadsrättsinnehavare
 • Fonden är avsedd till lägenhetens underhåll och kan alltså användas till saker som lämnas kvar i lägenheten vid en flytt, men inte till saker som normalt tas med när du flyttar från lägenheten

Hur mycket pengar har jag kvar?

För att se hur mycket pengar som finns kvar i reparationsfonden för din lägenhet, tag fram den senaste avin för bostadsrättsavgiften.

I fältet Information finns summan, baserad på saldot vid fakturans utskriftsdatum. Om du gjort uttag från den inre fonden sedan dess får du räkna bort summan av dem.

Hur gör jag för att använda fonden?

 1. Fyll i blanketten ”Inre fond Blankett”, som finns i portalen hos SBC under rubriken Dokumenthanterare.
 2. Mejla blanketten till info@runbyingrid.se och bifoga kvitton eller faktura, eller lägg i styrelsens brevlåda i Hagvägen 6G.
 3. Styrelsen attesterar din blankett om kvittona/fakturan anger tillåtet arbete, se nästa stycke – ”Vad kan fonden användas till?”.
 4. SBC kontrollerar att den inre fonden har saldo för önskad utbetalning enligt blankett.
 5. SBC lägger upp utbetalningen i kundportalen för attest.
 6. Styrelsen attesterar utbetalningen som sedan betalas in på angivet konto några dagar efter attest.

Vad kan fonden användas till?

Fondens användningsområde är i praktiken en tolkningsfråga för styrelsen, som vägledning kan man använda bilagd lagtext i jordabalken om vad som kan räknas till en fastighet.

För att samma förutsättningar ska gälla för alla boende kommer här en lista med exempel på saker som kan respektive inte kan köpas för pengarna i den inre fonden

Ja

 • Hantverkstjänster
 • Säkerhetsdörr
 • Golv
 • Färg
 • Kakel/Klinker
 • Skruv/spik
 • Listverk, reglar och byggskivor
 • Penslar, sandpapper och annan lättare förbrukningsmateriel
 • Vitvaror som
  • Kyl/frys
  • Spis/häll/ugn
  • Diskmaskin
  • Tvättmaskin
  • Spisfläkt med kolfilter
 • Köksinredning som
  • Stommar/luckor/beslag
  • Bänkskiva
  • Diskho
  • Blandare
 • Badrumsinredning som
  • Tvättställsmöbel
  • Toalettstol eller reservdelar till sådan
  • Fast badrumsskåp
  • Badkar
  • Duschvägg
  • Blandare för tvättställ eller dusch
 • Installationsmaterial som elkabel, ledningsrör, dimmer, brytare och uttag
 • Belysning för fast installation, t.ex. infällda spotlights/ljuslister

Nej

 • Lösa garderobskomponenter
 • Verktyg (utom penslar, sandpapper och annan lättare förbrukningsmateriel)
 • Hyllor och annan lös inredning (t.ex. hatthylla/skohylla)
 • Lösa belysningsarmaturer

Utdrag från jordabalken

2 kap. Tillbehör till fastighet
1 § Till en fastighet hör
byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk,
på rot stående träd och andra växter,
naturlig gödsel.
Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten. Lag (2006:42).
2 § Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel.
I enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjämte i regel till byggnad, såvitt angår
1. bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling,