Stämma

På en föreningsstämma har du som bostadsrättshavare en stark möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Stämman är föreningens högsta beslutande organ, ett beslut som tagits på en föreningsstämma av majoriteten av de deltagande medlemmarna får nämligen inte ändras utom genom att det tas upp på en ny stämma.Alla föreningens medlemmar (bostadsrättshavare) får en inbjudan till stämman under våren.

klubba

Ordinarie föreningsstämma

Varje år innan den sista juni håller föreningen en ordinarie föreningsstämma. På denna stämma väljs föreningens styrelsevalberedning och revisor. På stämman går man igenom föreningens ekonomi i form av årsredovisningen med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse så att medlemmarna får insikt i hur föreningen mår.

Var ute i god tid!
Enligt stadgarna måste du kontakta styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Förutom dessa och andra händelser kan föreningens medlemmar (bostadsrättshavarna) komma in med motioner till stämman, där alla närvarande medlemmar (personligen eller genom fullmakt) kan vara med och besluta. Du kanske har ett förslag om en större åtgärd i fastigheten som kan öka trivseln eller värdet på lägenheterna. Kontakta gärna styrelsen så fort som möjligt och diskutera dina frågor för att se om ditt förslag är något som styrelsen kan hantera i den vanliga driften av föreningen eller om det är lämpligt att behandla på stämman.

Protokoll från föreningsstämma

Protokollet från föreningsstämman finns tillgängligt inom tre veckor från stämmans datum. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att få en kopia

Extra föreningsstämma

En extra föreningsstämma kan exempelvis hållas om det krävs för att genomföra ett brådskande beslut där de boende behöver få ta ställning. Det kan exempelvis röra sig om att styrelsen fått för få ledamöter i förhållande till det antal som krävs enligt stadgarna, eller någon annan orsak.

Läs mer om hur en extra föreningsstämma får kallas i föreningens stadgar.