Styrelsen

Vad gör styrelsen?

Styrelsen har ansvaret för föreningens ekonomi och drift. För att hantera detta på bästa sätt anlitar föreningen olika entreprenörer.
Läs mer om vem du ska kontakta i vilket ärende på sidorna under För dig som boende.

Styrelsen beslutar bland annat om föreningens ordningsregler och avgifter, handlägger tillstånd för renoveringar och skriver avtal för parkeringar och lägenhetsupplåtelser. Styrelsen planerar även den långsiktiga driften av föreningens fastighet, med periodiskt underhåll av t.ex. fasader, tak, utomhusmiljö och alla andra delar av huset som föreningen gemensamt ansvarar för.

Styrelsen träffas på regelbundna styrelsemöten där allting som händer i föreningen diskuteras och alla viktiga beslut fattas. Antalet möten styrelsen hållit under året kan läsas i årsredovisningen.
Förutom detta har flera av styrelseledamöterna egna ansvarsområden och håller bl.a. driftmöten med den tekniska förvaltaren och andra arbetsmöten.

Kontakta styrelsen

Om du vill kontakta styrelsen kan du använda Kontaktformuläret här på www.runbyingrid.se. Om du vill nå en specifik person kan du skriva detta i ditt meddelande så kommer det att vidarebefordras till den personen.

I porten på Hagvägen 6G finns en brevlåda som du kan använda om du vill lämna eller skicka ett brev. Om du endast vill nå en specifik person i styrelsen, märk kuvertet med namn.

Adress:

BRF Runby-Ingrid
Hagvägen 6G
194 40 Upplands Väsby

Telefonnummer och e-postadress till styrelsen finns anslaget i portarna i huset.

Styrelsen består efter föreningsstämman 2023 av följande personer:

Ordförande 
Andreas Säther

Sekreterare 
Åsa Tysk
Ekonomiansvarig 
Niklas Lindqvist

Ledamöter
Andreas Säther
Niklas Lindqvist
Tony Beiruti
Unni Gustafsson
Åsa Tysk

Suppleanter 
Bülent Curku
Felix Tuvelid
Henrik Carlstein
Magnus Håkans