Styrelsen

Styrelsen i BRF Runby-Ingrid väljs av föreningens medlemmar, vanligen på den ordinarie föreningsstämman som hålls under det första halvåret varje år.

Kandidera till styrelsen

Om du har intresse av att kandidera till valet av styrelse på föreningsstämman, eller om du vill rekommendera någon annan, anmäl gärna detta till föreningens valberedning.
En styrelseledamot behöver inte vara medlem i föreningen eller bo i huset, även om det ofta brukar vara så.

Är styrelsearbetet något för mig?

Det är det säkert! Föreningen vinner på att ha en styrelse med personer i olika åldrar, med olika kunskaper och med olika bakgrund. Det kan också vara bra att någon eller några i styrelsen kommer in nya varje år, med nya infallsvinklar till det som styrelsen arbetar med för tillfället.

Om du har lite mer tid över kanske du kan ta på dig någon specifik ansvarsuppgift (ordförande, sekreterare, kassör, driftansvar osv). Det kanske låter avancerat, men styrelsen samarbetar och hjälps åt kring alla frågor, och föreningen anlitar ett flertal kompetenta externa partners så att arbetet blir möjligt att klara av.

Om du inte har så mycket tid kan du vara ledamot eller suppleant i styrelsen utan att ha ett specifikt ansvarsområde. Då är det viktigt att du regelbundet kan ta dig tid att vara med på styrelsemöten för att hålla dig a jour med vad som händer och fatta bra beslut.
Som suppleant har du inget direkt juridiskt ansvar, utan fungerar som ersättare i det fall inte tillräckligt många ledamöter (minst hälften krävs för att kunna fatta beslut) kan komma på ett styrelsemöte. I så fall är du juridiskt ansvarig för de beslut du är med och fattar på just det styrelsemötet. I många föreningar kallas suppleanterna när man vet att det inte blir tillräckligt många ledamöter, men på stämman 2015 beslutades det att suppleanterna i vår förening kallas till samtliga styrelsemöten för att kunna hänga med i vad som händer.

Om du är nyfiken på hur styrelsearbetet går till är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.
Även om du inte känner för att sitta med i styrelsen kanske det finns något annat du kan hjälpa till med. Tveka inte att höra av dig om du vill bidra till föreningen!

Vad gör styrelsen?

Styrelsen har ansvaret för föreningens ekonomi och drift. För att hantera detta på bästa sätt anlitar föreningen olika entreprenörer.
Läs mer om vem du ska kontakta i vilket ärende på sidorna under För dig som boende.

Styrelsen beslutar bland annat om föreningens ordningsregler och avgifter, handlägger tillstånd för renoveringar och skriver avtal för parkeringar och lägenhetsupplåtelser. Styrelsen planerar även den långsiktiga driften av föreningens fastighet, med periodiskt underhåll av t.ex. fasader, tak, utomhusmiljö och alla andra delar av huset som föreningen gemensamt ansvarar för.

Styrelsen träffas på regelbundna styrelsemöten där allting som händer i föreningen diskuteras och alla viktiga beslut fattas. Antalet möten styrelsen hållit under året kan läsas i årsredovisningen.
Förutom detta har flera av styrelseledamöterna egna ansvarsområden och håller bl.a. driftmöten med den tekniska förvaltaren och andra arbetsmöten.

Kontakta styrelsen

Om du vill kontakta styrelsen kan du använda Kontaktformuläret här på www.runbyingrid.se. Om du vill nå en specifik person kan du skriva detta i ditt meddelande så kommer det att vidarebefordras till den personen.

I porten på Hagvägen 6G finns en brevlåda som du kan använda om du vill lämna eller skicka ett brev. Om du endast vill nå en specifik person i styrelsen, märk kuvertet med namn.

Adress:

BRF Runby-Ingrid
Hagvägen 6G
194 40 Upplands Väsby

Telefonnummer och e-postadress till styrelsen finns anslaget i portarna i huset.

Styrelsen består efter föreningsstämman 2020 av följande personer:

Ordförande 
Andreas Säther

Sekreterare 
Niklas Lindqvist
Kassör 
Maria Centervik

Ledamöter
Andreas Säther
Maria Centervik
Niklas Lindqvist
Sonja Lundström
Tony Beiruti

Suppleanter 
Bülent Curku
Henrik Carlstein
Simon Swartling
Åsa Tysk