Felanmälan

Felanmälan görs till föreningens fastighetsförvaltare Renew Service.

Felanmälan på webben

Du kan enkelt skicka in din felanmälan via Renew Service webbformulär.

Felanmälan via e-post

Du kan även maila in din felanmälan till felanmalan@renewservice.se
Glöm inte att uppge att det gäller Bostadsrättsföreningen Runby-Ingrid samt ditt namn och telefonnummer

Felanmälan via telefon

Om du vill felanmäla via telefon ringer du 08-34 38 00

Felanmälan via Mobilapp

Du kan också ladda ner RENEW CTRL appen från Apple Store och Play Store

Jour

Jouren är en tjänst för akuta och allvarliga fel som måste åtgärdas omgående nätter och helger.

Hit kan du vända dig efter kontorstid om det gäller ett akut ärende som t.ex. översvämning eller skadegörelse som kan innebära skada eller risk för skada på fastigheten.

Journumret är:  08-34 38 00

Att tänka på

Jouren är en kostsam tjänst. Är felet inte av akut karaktär och kan åtgärdas kommande arbetsdag under ordinarie arbetstid är det bättre att skicka ett mail eller använda RENEW webbformulär, se ovan.

garagelampa