Stadgar

Stadgarna är föreningens grundläggande regelverk. De anger hur föreningens verksamhet styrs och sätter gränser för ansvaret mellan den enskilda boende och föreningen som helhet.

Stadgarnas huvuduppgift är att förtydliga det som står i bostadsrättslagen och att reglera vad som gäller i föreningen.

Du kan läsa mer om stadgar under §5 i bostadsrättslagens 9:e kaptitel. Klicka Här.

Stadgar