Försäkring

Försäkringsinformation

Alla boende måste ha en hemförsäkring för sin lägenhet som täcker oförutsedda händelser. Den försäkringen tecknar du själv och där väljer du det försäkringsbolag som passar dig bäst.

Fastighetsförsäkring

Föreningens fastighet är försäkrad via Moderna. Om du vill veta mer om denna försäkring, kontakta någon i styrelsen.

Behöver jag teckna ett bostadsrättstillägg till min hemförsäkring?

För dig som har bostadsrätt krävs ett bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Detta tillägg har föreningen tecknat gemensamt för alla bostadsrättsinnehavare.

trapphus_1_300x500

Informationsblad om bostadsrättstillägget