Individuell mätning

Föreningen har ett system för individuell mätning av förbrukning för tappvarmvatten och värmeenergi. Informationen från detta system används för debiteringen av varmvatten på din faktura.

Systemet innehåller även ett brandlarm och ett inbrottslarm för din lägenhet.

Systemet består av

  • En centralenhet med närvarosensor, rökdetektor och siren
  • En kontrollpanel som är monterad innanför din ytterdörr
  • Ett antal temperatursensorer, en i varje rum
  • Givare för flöde och vattentemperatur för varmvatten
  • En läckagesensor under diskbänken
  • Extra rökdetektorer placerade i lägenheten
  • En dörrkontakt för ytterdörren

lackagesensor-sensorplatta

Sensorplatta för läckagesensorn under diskbänken.

lackagesensor-drivenhet

Drivenhet för läckagesensorn under diskbänken. Denna är monterad under en rund inspektionslucka i botten av diskbänksskåpet.

Hur fungerar det?

Systemet levereras av Compwell som hämtar in förbrukningsdata samt kontinuerligt övervakar att alla komponenter i systemet är inkopplade och fungerar.
Compwell levererar rapporter över förbrukning varje kvartal som ligger till grund för debiteringen av varmvatten på din faktura.

I kontrollpanelen kan du själv se din dygnsmedeltemperatur, varmvattenförbrukning och kostnaden för den, samt hantera inbrottslarmet.

I dagsläget har föreningen endast individuell debitering av din varmvattenförbrukning. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda hur EU-direktivet om individuell energimätning ska tillämpas i svensk lag. Idag finns Lag (2014:267) om energimätning i byggnader som avvaktar ett beslut från regeringen. Det kan komma att bli så att föreningen i framtiden även inför individuell debitering av värme.

Service och underhåll

När Compwell får indikation på att någon komponent i systemet inte fungerar kontaktar de dig och bokar de en service.
Föreningen står gemensamt för utbyte av trasiga komponenter och förbrukningsdelar som batterier.

Om någon komponent avlägsnats, t.ex. i samband med renovering, faktureras lägenhetsinnehavaren för en ersättningskomponent och installation av den.